TIJDREIS
NAAR DE
ZIEL

WOLK
Augustus 2016

Een spannend kunstproject, ook voor de constructeurs en bouwers van Coreworks. Want ziet de toren er van buiten simpel uit, een rechte schacht bevestigd aan een gebouw van 22 meter hoog, binnenin schuilt een complexe constructie. Deze maakt de poëtische dwaaltocht mogelijk die kunstenaars Lucas de Man en Pascal Leboucq voor ogen hadden. Dankzij de intensieve samenwerking tussen hen en team Coreworks, na talloze brainstormsessies en een geslaagde proefopstelling ter bestrijding van alle kinderziektes, is een veilige publieksruimte ontstaan die recht doet aan een optimale beleving van het kunstwerk. Zie ook deze timelapse op vimeo.