ACHTER DE
SCHERMEN

Soenda Festival
Mei 2014

Soms zijn de voorbereidingen voor een project ingewikkelder dan het bouwen zelf. De trekkabels die tussen de grote torens van Soenda moesten worden gespannen, kostten onze constructeur heel wat hoofdbrekens. Bovendien hebben we van deze torens eerst een proefopstelling gebouwd in de loods van opdrachtgever Elevation Events, zodat de opbouw ter plekke in slechts twee dagen tijd gerealiseerd kon worden. Met succes – de mainstage zag er net zo imposant als feestelijk uit. En dat Layher steigermateriaal niet altijd wordt weggemoffeld, maar juist kan worden ingezet als een sterk visueel element kan je mooi zien bij de decorconstructie in de tent.