OBSTACLE
FUN

Harbour Run
Oktober 2017

Tien kilometer lang rennen, klimmen en klauteren in de haven van Rotterdam, dwars door bedrijven en opslagloodsen, langs schepen en kranen, over containers, bergen met scheepstouw en autobanden…dat is de Harbour Run! Coreworks’ belangrijkste bijdrage bestaat uit twee publieksbruggen, waarmee de deelnemers veilig een drukke weg over kunnen steken. Deze constructies functioneren tevens als eye-catcher waardoor automobilisten worden geattendeerd op het evenement. En last but not least zijn het lekker pittige hindernissen voor de renners om te tackelen. Op strategische punten langs het parcours staan onze signing- en routingtorens, voorzien van mooie banners.