Disclaimer

De informatie op deze website en in de nieuwsbrief wordt door Coreworks zorgvuldig samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Coreworks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op welke wijze dan ook voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie.

De Coreworks website, nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Coreworks. Zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De (hyper)links in deze site zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij het activeren van deze links verlaat je de website van Coreworks. Hoewel we uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen we niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de privacy policy of het cookie-beleid van de betreffende site.

Persoonlijke gegevens die we ontvangen via het contact- of nieuwsbriefformulier worden door Coreworks enkel gehanteerd om je van een antwoord resp. nieuwsbrief te voorzien. Ze worden niet gebruikt voor doeleinden van derden.