Signing & Routing

Infra

Of het nu om een dancefestival gaat of om de open dag van een bedrijf, een goede doorstroom is belangrijk voor ieder publieksevenement. Met signing- en routing-constructies wordt voorkomen dat mensen de weg kwijtraken of te hoop lopen, met alle irritaties en risico’s van dien. De torens worden daarnaast gebruikt voor allerlei praktische zaken zoals verlichting, informatie, reclame-uitingen, etc.

Last but not least hebben signing- en routingtorens een decoratieve functie, ze dragen in grote mate bij aan de look & feel van het evenement. De constructies worden dan ook gemaakt in nauwe samenwerking met organisatie en ontwerpers.

  • Bewegwijzering
  • In combinatie met decor en verlichting